ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ 

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΛΙΚΟΥ
ΜΑΡΤΙΟΣ 2020ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΙΕΡΟΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ 2019


70 χρόνια από τήν ίδρυση της Σχολής (1949-2019)


Εκδήλωση για την συμπλήρωση 70 χρόνων από τήν ίδρυση της Ιερατικής Σχολής (1949-2019).  ... Περισσότερα
 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΙΕΡΑΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Υπογραμμίζουμε, επ’ ευκαιρία, και εξαίρουμε το θεάρεστο έργο, που με τη βοήθεια και τη χάρη του Κυρίου επιτελεί η Ιερατική Σχολή. Αναμφίβολα, η αποστολή της διαφέρει από την αποστολή όλων των άλλων Σχολών. Θα περιορισθούμε σε μια μόνο κύρια και βασική διαφορά: Οι άλλες Σχολές ετοιμάζουν και παραδίδουν στην κοινωνία χιλιάδες νέους κάθε χρόνο, που προορίζονται να ασκήσουν διάφορα βιοποριστικά επαγγέλματα, που αποβλέπουν πιο πολύ στη βελτίωση και εξυπηρέτηση των υλικών αναγκών του ανθρώπου. Αντίθετα προς αυτές, η Ιερατική Σχολή έχει άλλο στόχο και άλλο σκοπό. Ετοιμάζει, δηλαδή, και προσφέρει στην κοινωνία όχι εργάτες της ύλης, αλλά κατ’ εξοχή εργάτες της ψυχής. Τους διδάσκει πώς να παρηγορούν, να καθοδηγούν, να στηρίζουν, να διαφυλάττουν, να αγιάζουν και να σώζουν την αθάνατη εκείνη θεϊκή ουσία, που ενοικεί μέσα στο σώμα και δίδει στον άνθρωπο την τιμή του «κατ’ εἰκόνα Θεοῦ» δημιουργήματος!

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ